Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
inynstruiinkje.com en itflinterke-onlineverdienen.nl, hierna te noemen In Ynstruiïnkje, verleent u hierbij toegang tot

www.inynstruiinkje.com en www.itflinterke-onlineverdienen.nl .
U bent van harte Welkom de hier aangeboden diensten af te nemen.
In Ynstruiïnkje behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

 

Beperkte aansprakelijkheid
In Ynstruiïnkje spant zich in om de inhoud van www.inynstruiinkje.com en www.itflinterke-onlineverdienen.nl daar waar nodig is wekelijks te vernieuwen en/of aan te vullen.

Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op In Ynstruiïnkje aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In Ynstruiïnkje.
Ondanks het feit dat wij er alles aan doen om fouten te voorkomen, zijn alle cashbacks op In Ynstruiïnkje onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor de op In Ynstruiïnkje opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan In Ynstruiïnkje nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij In Ynstruiïnkje.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In Ynstruiïnkje, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.